logo daikin logo daikin sbm
Какво представлява Програмата за сертифицирани партньори Stand By Me?

Какво представлява Програмата за сертифицирани партньори Stand By Me?

Пазарът на отоплителни уреди се разраства бързо и очакванията на крайните потребители се увеличават. Като станете сертифициран партньор на Stand By Me, вие ще предоставите сигурност и доверие на вашия краен потребител на термопомпата Daikin Altherma.

  • Получете изчерпателно обучение, предоставено от експертите на Daikin Altherma
  • Повишете вашето сервизно обслужване до най-високите стандарти за практика и производителност
  • Развийте бизнеса си с одобрението на световно призната марка

Програма 1: Daikin Altherma R32

Тази програма е необходима за извършването на дейности по поддръжката и ремонта на продуктите, използващи хладилен агент R32, от сериите Daikin Altherma 3 и Daikin Altherma 4.

Програма 2: Daikin Altherma R290

Тази програма е необходима за извършване на дейности по пускане в експлоатация, поддръжка и ремонт на продукти R290, които принадлежат към серията Daikin Altherma 4.

ПредимстваПрограма за сертифицирани партньори Stand By Me

Обучение

Ще бъдете обучени от Daikin като следпродажбен партньор за вашите клиенти.

Поддръжка

Ще имате право да предлагате поддръжка и следпродажбени грижи за договори за обслужване, предлагани на потребителите на "Stand By Me" за модули Daikin Altherma.

Отдалечен мониторинг

Ще имате достъп до инструмента за отдалечен мониторинг "Daikin Cloud Service".

Оборудване

Ще имате достъп до устройства за носене, специфично лично защитно оборудване и аксесоари, предоставени на мрежата от сертифицирани партньори на Stand By Me.

Брандиране

Ще можете активно да използвате логото Stand By Me Certified Partner, когато комуникирате вашия бизнес.

Доверие

Ще спечелите доверието на вашите клиенти с признатите програми на Daikin.

Как се кандидатства

Програма 1: Daikin Altherma R32

За извършване на поддръжка/ремонт

Продуктово обучение

Имате нужда от програма за F-gas, за да започнете това обучение

L3

1 ден

Класна стая

Кандидатствайте сега

Програма 2: Daikin Altherma R290

За извършване на пускане в употреба/поддръжка/ремонт

Обучение по безопасност

Съхранение - транспорт - монтаж

L1

30 минути

Онлайн

Обучение по безопасност

Поддръжка - ремонт - бракуване

L2A

1 час

Онлайн

Обучение по безопасност

Поддръжка - ремонт - бракуване

L2B

1 ден

Класна стая

Продуктово обучение


Имате нужда от програма за F-gas, за да започнете това обучение

L3

1 ден

Класна стая

Кандидатствайте сега

Често задавани въпроси

Разрешението зависи от вашето участие в програмите. Програма 1 се отнася за продуктите Daikin Altherma R32 и ви дава възможност да извършвате следпродажбени дейности върху тези продукти в допълнение към монтажа и пускането в експлоатация, които можете да изпълнявате без програмата. Програма 2 се прилага за продукти Daikin Altherma R290 и ви дава възможност да извършвате дейности по пускане в експлоатация и следпродажбени дейности върху инсталацията, които можете да изпълнявате, без да участвате в програмата, като се има предвид, че сте взели L1: Обучение за безопасност при работа с R290.

Можете да използвате логото „Stand By Me Certified Partner“ на уебсайта си и каналите в социалните медии, за да популяризирате и привличате потенциални клиенти.

Веднага! Можете да започнете да предлагате договори за удължена гаранция, поддръжка и ремонт. Ако участвате в Програма 2, можете да пуснете в експлоатация R290 устройствата, които инсталирате.

Можете да инсталирате и пуснете в експлоатация продукти R32. Въпреки това, за да инсталирате продукти R290, ще трябва да завършите L1 обучение, предлагано онлайн. За пускането в експлоатация на продукти R290 е необходимо участието в програмата, която се прилага за конкретната продуктова гама.

Да! Ако вече имате програмата, която се прилага за продукта, който инсталирате, можете да продавате продукти с удължена гаранция на Stand By Me и да станете доживотен партньор на устройството.