logo daikin logo daikin sbm
Çfarë është Programi i Partnerit të Certifikuar "Stand By Me"?

Çfarë është Programi i Partnerit të Certifikuar "Stand By Me"?

Tregu i pajisjeve të ngrohjes po zgjerohet me shpejtësi dhe pritshmërisë e përdoruesve fundorë po rriten. Kur bëheni Partner i Certifikuar "Stand By Me" do t'ju mundësojë t'i ofroni siguri dhe besim përdoruesit fundor të pompës së ngrohjes Daikin Altherma.

  • Merrni trajnim të zgjeruar ofruar nga ekspertët e Daikin Altherma
  • Çojeni shërbimin tuaj në standardet më të larta të praktikës dhe performancës
  • Rrisni biznesin tuaj me miratimin e një marke të njohur botërisht

Programi i 1-rë: Daikin Altherma R32

Ky program është i nevojshëm për të kryer aktivitete mirëmbajtjeje dhe riparimi në produktet me R32 të i përkasin serisë Daikin Altherma 3 dhe Daikin Altherma 4.

Programi i 2-të: Daikin Altherma R290

Ky program është i nevojshëm për të kryer aktivitetet e vënies në punë, mirëmbajtjen dhe riparimin e produkteve R290 që i përkasin serisë Daikin Altherma 4.

Më kontaktoni në nisje

Përfitimet eProgrami i Partnerit të Certifikuar "Stand By Me"

Trajnimi

Do të trajnoheni nga Daikin si partner i pas-shitjeve për klientët tuaj.

Mirëmbajtja

Do të keni të drejtën të ofroni mirëmbajtje dhe kujdes pas shitjeve për kontratat e shërbimit që u jepen përdoruesve në "Stand By me" për njësitë Daikin Altherma.

Monitorimi në distancë

Do të keni qasje në mjetin e monitorimit në distancë 'Daikin Cloud Service'.

Pajisjet

Do të keni qasje në pajisjet që mbani, pajisjet e veçanta personale mbrojtëse dhe aksesorët që janë përcaktuar për rrjetin e Partnerit të Certifikuar "Stand By Me".

Marka

Ju do të mund ta përdorni aktivisht logon e Partnerit të Certifikuar "Stand By Me" kur komunikoni për biznesin tuaj.

Besimi

Do të fitoni besimin e klientëve tuaj me programet e njohura të Daikin.

Si të aplikoni

Programi i 1-rë: Daikin Altherma R32

Kryerja e mirëmbajtjes/riparimit

Trajnimi mbi produktet

Ju duhet një program F-gas për të filluar këtë trajnim

L3

1 ditë

Klasa

Aplikoni tani

Programi i 2-të: Daikin Altherma R290

Kryerja e komisionimit/mirëmbajtjes/riparimit

Trajnimi mbi sigurinë

Ruajtja - transporti - instalimi

L1

30 min

Online

Trajnimi mbi sigurinë

Mirëmbajtja - riparimi - dispozicioni

L2A

1 orë

Online

Trajnimi mbi sigurinë

Mirëmbajtja - riparimi - dispozicioni

L2B

1 ditë

Klasa

Trajnimi mbi produktet


Ju duhet një program F-gas për të filluar këtë trajnim

L3

1 ditë

Klasa

Aplikoni tani

Pyetjet më të shpeshta

Autorizimi varet nga pjesëmarrja në programe. Programi i 1-rë vlen për produktet „Daikin Altherma R32“ dhe të mundëson kryerjen e aktiviteteve pas shitjes në këto produkte, përveç instalimit dhe vënies në punë që mund t'i kryesh pa qenë pjesë e programit. Programi i 2-të vlen për produktet „Daikin Altherma R290“ dhe të mundëson kryerjen e aktiviteteve të vënies në punë dhe pas shitjes, përveç instalimit që mund ta kryesh pa marrë pjesë në program duke qenë se ke marrë L1: Trajnim për sigurinë në lidhje me përdorimin e R290.

Mund ta përdorësh logon „Partner i certifikuar i Stand By Me“ në faqen tënde të internetit dhe kanalet e rrjeteve sociale për të promovuar dhe për të tërhequr klientë potencialë.

Menjëherë! Mund të fillosh të ofrosh kontrata me shtyrje të garancisë, shërbime mirëmbajtjeje dhe riparimi. Nëse merr pjesë në programin e 2-të, mund të porosisësh njësitë R290 që instalon.

Mund të instalosh dhe të porosisësh produkte R32. Megjithatë, për të instaluar produktet R290, do të të duhet të kryesh trajnimin L1, të ofruar në linjë. Për vënien në punë të produkteve R290, nevojitet pjesëmarrja në programin që vlen për linjën specifike të produkteve.

Po! Nëse ke programin që vlen për produktin që instalon, mund të shesësh produkte të shtyrjes së garancisë në „Stand By Me“ dhe të bëhesh partneri i përhershëm për njësinë.