logo daikin logo daikin sbm
Čo je certifikovaný partnerský program Stand By Me?

Čo je certifikovaný partnerský program Stand By Me?

Trh v oblasti vykurovania sa rýchlo rozširuje a očakávania koncových používateľov sa zvyšujú. Staňte sa certifikovaným partnerom Stand By Me a to vám umožní vytvárať istotu a dôveru vašich koncových používateľov tepelného čerpadla Daikin Altherma.

  • Získajte extenzívne školenie poskytované odborníkmi v Daikin Altherma
  • Povýšte vaše služby na najvyššie štandardy v praxi a vykonávaní
  • Rozširujte vaše podnikanie s podporou globálne uznávanej značky

Program 1: Daikin AlthermaR32

Tento program je potrebný na vykonávanie údržby a opráv výrobkov R32, ktoré patria do sérií Daikin Altherma 3 a Daikin Altherma 4

Program 2: Daikin Altherma R290

Tento program je potrebný na vykonávanie činností uvedenia do prevádzky, údržby a opráv produktov R290, ktoré patria do série Daikin Altherma 4.

PrínosyCertifikovaný partnerský program Stand By Me

Školenie

Budete vyškolení spoločnosťou Daikin ako popredajný partner pre vašich zákazníkov.

Údržba

Budete oprávnení ponúkať údržbu a popredajnú starostlivosť o servisné zmluvy ponúkané používateľom pre jednotky Daikin Altherma "Stand By Me"

Monitorovanie na diaľku

Budete mať prístup k nástroju na monitorovanie na diaľku "Daikin Cloud Service".

Zariadenie

Budete mať prístup k prenosným príslušným ochranným osobným pomôckam a príslušenstvu priradenému sieti certifikovaných partnerov Stand By Me.

Vytváranie značky

Budete môcť aktívne používať logo certifikovaného partnera Stand By Me pri komunikácii o vašom podnikaní.

Dôvera

Dôveru svojich zákazníkov si získate vďaka programom uznávaným spoločnosťou Daikin.

Ako podať žiadosť

Program 1: Daikin Altherma R32

Vykonávanie údržby/opráv

Školenie k výrobku

Na začatie tohto tréningu potrebujete program F-plynov

L3

1 deň

Trieda

Žiadajte teraz

Program 2: Daikin Altherma R290

Vykonávanie uvedenia do prevádzky/údržby/opráv

Školenie o bezpečnosti

Skladovanie - doprava - inštalácia

L1

30 min

Online

Školenie o bezpečnosti

Údržba - oprava - likvidácia

L2A

1 hodina

Online

Školenie o bezpečnosti

Údržba - oprava - likvidácia

L2B

1 deň

Trieda

Školenie k výrobku


Na začatie tohto tréningu potrebujete program F-plynov

L3

1 deň

Trieda

Žiadajte teraz

Často kladené otázky

Povolenie závisí od Vašej účasti na programoch. Program 1 sa vzťahuje na výrobky Daikin Altherma R32 a umožňuje vykonávať popredajné činnosti na týchto výrobkoch nad rámec inštalácie a uvedenia do prevádzky, ktoré môžete vykonávať bez programu. Program 2 sa vzťahuje na výrobky Daikin Altherma R290 a umožňuje Vám vykonávať činnosti spojené s uvedením do prevádzky a popredajné činnosti nad rámec inštalácie, ktoré môžete vykonávať bez účasti na programe, ak ste absolvovali L1: Bezpečnostné školenie o manipulácii s R290.

Logo „certifikovaný partner Stand By Me“ môžete používať na svojich webových stránkach a kanáloch sociálnych médií na propagáciu a prilákanie potenciálnych zákazníkov.

Okamžite! Môžete začať ponúkať zmluvy o predĺženej záruke, údržbu a opravy. Ak sa zapojíte do Programu 2, môžete inštalované jednotky R290 uviesť do prevádzky.

Môžete inštalovať a uvádzať do prevádzky produkty R32. Ak však chcete inštalovať produkty R290, musíte absolvovať školenie L1, ktoré je k dispozícii online. Na uvedenie výrobkov R290 do prevádzky je potrebná účasť na programe, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu zostavu výrobkov.

Áno! Ak už máte program, ktorý sa vzťahuje na výrobok, ktorý inštalujete, môžete predávať výrobky s predĺženou zárukou na portáli Stand By Me a stať sa tak partnerom s doživotnou zárukou na danú jednotku.